Följande nummer i p-tillståndslotteriet har utfallit med vinst för nr 524 och nr 1444.

Vinsten hämtas på Garnisonsfastigheters kontor mot uppvisande av rätt parkeringstillstånd fram till 1 juli 2011.