Just nu är det många som hör av sig och undrar om ventilationen fungerar som den ska. En del rum är varmare än normalt, och i andra rum tycker man inte att man hör ventilationen.

Ventilationen fungerar, men den fina sommaren med höga temperaturer och nu en väldigt hög luftfuktighet ställer till det för fastighetssystemen.

Kylbafflarna som distribuerar tilluft med fjärrkyla (eller värme på vintern) fungerar på så vis att kallvatten från fjärrkylan cirkulerar i baffeln innan luften kommer ner i rummet.

När det är hög luftfuktighet, vilket det är nu, går den så kallade daggpunktsregelringen in och kopplar ifrån kylan. Detta görs för att fukten i luften inte ska kondensera i baffeln så att det börjar rinna vatten från baffeln ner i rummet.

Med andra ord, ventilationen fungerar som den ska, men det kommer för tillfället inte ut någon kyla.

Normalt sett brukar vi ha ca en vecka varje år där daggpunktsregleringen går in under kortare perioder, men i år är det lite mer än vanligt och det kan upplevas som att ventilationen har stannat.

Vi har gått igenom alla ventilationsaggregat och de är igång och jobbar som de ska och så snart luftfuktigheten och utetemperaturen blir mer normala kommer också kylan att kopplas in igen.