Vid årskiftet 2013/2014 kommer Trafikverket att flytta från sina nuvarande lokaler på Brigadgatan 26 till de nya, ombyggda lokalerna på Brigadgatan 12. För att verksamheten ska få fulländade lokaler kommer en tillbyggnad att skapas på fastigheten. Se skissförslaget här ovan.

Där kommer man att samlokalisera Trafikverket inom en ny förhyrning på ca 1700 kvm.

Vi är glada att Trafikverket fortsätter vara våra hyresgäster och önskar dem lycka till i sina nya lokaler.