Till följd av det ökade smittläget och av hänsyn till Er hyresgäster samt vår egen personals säkerhet, så har vi valt att avvakta med alla felanmälningar som ej anses vara akuta under de närmsta 14 dagarna (till mitten av maj i ett första skede). 

Vi följer de direktiv och riktlinjer som finns  för att försöka minska risken för smittspridning.

 Vi är dock väldigt måna om att fortsätta hålla en hög servicenivå och att hjälpa Er hyresgäster på bästa sätt trots detta. Det går självklart bra att felanmäla eller beställa arbete via formuläret, men handläggningstiden för dessa kan komma att bli längre än i vanliga fall.

Vi återkopplar till Er gällande de felanmälningar eller beställningar som vi ej kommer att utföra innan dess att smittläget ser annorlunda ut.