Vi vill tacka hyresgäster, entreprenörer och leverantörer
för ett gott samarbete under 2013!
Vi ser fram emot ett spännande och intensivt 2014!

God Jul & Gott Nytt År!

önskar

Steve, Johan, Kenneth, Johan & Therese