Som ni alla säkerligen har märkt har det varit lite kallare ute de senaste dagarna, vilket innebär att vägarna blir halkigare än de har varit tidigare. Vi har varit ute på området för att kontrollera hur halkbekämpningen har skötts och har konstaterat att grusningen av trottoarerna ser ut att ha fungerat bra på i stort sett hela området.

Trots extra kontroller så är det svårt att få till en 100 procentig åtgärd på alla ytor, så jag vill passa på att påminna er om att ni som fotgängare och trafikanter behöver vara lite extra vaksamma så här års. Det kan vara halt trots sand och grus på vägen, så var försiktiga!