Till tonerna av trumpetfanfarer kunde rikspolischef Anders Thornberg i början av juni inviga RLC, polisens nya regionledningscentral.

Efter drygt ett års intensivt byggande står de nya, högteknologiska, lokalerna färdiga och verksamheten har flyttat in. Projektet har föregåtts av lång tids planering från både verksamhetens sida och från Garnisonsfastigheter, som även har varit byggherre genom hela projektet. RLC beskrivs som hjärtat för det polisiära arbetet i Östergötland, Jönköping och Södermanland och beräknas hantera ca 1,2 miljoner telefon- och radioanrop per år.

 Vi är mycket nöjda och stolta över detta stora projekt och hoppas att polismyndigheten kommer att trivas i de nya lokalerna.