På parkeringstillstånden för våra hyresgäster som har perioden 20110301 – 20120228 har den 29/2 fallit bort. Dukaten har kontktats och de kommer inte att skriva några kontrollavgifter under den aktuella dagen. Notera att detta endast gäller fordon försedda med våra parkeringstillstånd och inte med biljett som är löst i parkeringsautomaterna.