I mitten av vecka 13 påbörjar vi arbetena med att iordningställa lokaler på Brigadgatan 4-6 till en av våra hyresgäster.

Detta innebär att ett område framför Brigadgatan 4-6 kommer att stängas av och infarten i anslutning till byggnaden kommer inte kunna användas, se bifogad ritning.

Ombyggnationen kommer att pågå i ca 12 månader och innefattar enbart arbeten på insidan av huset.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss på Intea Garnisonen.