Vision och affärsidé

Vi på Intea Garnisonen strävar efter att vara en trygg, professionell och serviceinriktad hyresvärd för våra hyresgäster. Vi vill ses som en seriös, kunnig och spännande fastighetsägare i Linköping, och som en fastighetsägare som utvecklas och ständigt förbättras.

Detta gör vi genom en fortsatt satsning på såväl nyproduktion som förädling av kvarvarande regementsbyggnader samt eventuellt ytterligare byggrättsförvärv.