Policys och gemensamma värderingar

Regementsfastigheters företagskultur bygger på fyra hörnstenar:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Energi
  • Etik och Moral

För varje hörnsten finns en policy som är fastställd av ledningen. Kvalitetsbegreppet är den sammanhållande kraften bakom allt arbete inom Regementsfastigheter och grunden för vår företagskultur. För oss betyder ordet kvalitet att motsvara eller överträffa våra kunders förväntningar.

Vi skall leverera rätt produkt och service enligt de högt ställda kraven från bolagets kunder samt att vara det bästa alternativet för nya, offentliga kundförfrågningar.

Vi försöker att överträffa förväntningarna genom att arbeta nära våra kunder, hålla en kontinuerlig dialog och vara lyhörda för förändringar som kan leda till förbättringar