Om Intea Garnisonen

Garnisonen i Linköping togs i bruk av Försvarsmakten 1922 och låg på den tiden en bit utanför Linköping. Sedan Försvarsmakten vid årsskiftet 1997/1998 lade ner sin verksamhet på Garnisonen har Garnisonsfastigheter omvandlat och utvecklat området till ett modernt centrum med över 2000 arbetsplatser.

Vartefter Linköping har vuxit har Garnisonsområdet nu blivit helt in- och sammanbyggd med resten av staden och fastigheten består i dag av ca 84 200kvm lokalyta fördelat på ett 30-tal byggnader.

Den största andelen av hyresgästerna på Garnisonsområdet är statliga myndigheter och offentlig verksamhet. Merparten utgörs av rättsvårdande myndigheter såsom Polismyndigheten, Domstolsverket, Rättsmedicinalverket och Ekobrottsmyndigheten, samtidigt som Region Östergötland och Linköpings kommun också utgör stora hyresgäster på Garnisonen.