Den 25 maj invigde Beatrice Ask Domstolarnas nya lokaler här på Garnisonen. Sedan ett par år tillbaka har nybyggnationen av knappt 4000 kvm pågåt. Även anpassningar i befintliga lokaler har gjorts under senare tid.

Läs Östgöta Correspondentens artikel om invigningen.

Anledningen till nybyggnationen är att den 15 februari 2010 slogs Nyköpings länsrätt samman med Linköpings till en gemensam domstol som idag kallas Förvaltningsrätten i Linköping.

Läs mer på Förvaltningsrättens hemsida.