I vårt vårnummer avhandlar vi Förvaltningsrätten och TeamOlmeds nya lokaler. Vi berättar om vår förvaltning och så presenterar vi några av våra ”hustomtar”.

Läs Garnizonen här!