Vår markentreprenör Lekab kommer att utföra förbättringsåtgärder av marken på A1-sidan under v. 26-27.

Det kommer att råda begränsad framkomlighet under perioden och vi ber om ursäkt för de olägenheter som det kan komma att medföra.

Vid frågor vänligen kontakta Steve Andersson, 013-35 99 61.

Hälsningar

Garnisonsfastigheter