Vi skapar ett internt fibernät för styr- och reglerfunktioner i våra hus. Den 11-12 september kommer vi därför att behöva utföra en del mindre markarbeten bakom Brigadgatan 26.

Arbetet kommer att påbörjas klockan 06.00 den 11 september och beräknas vara klart på eftermiddagen den 12 september. Detta arbete kan komma att påverka in/utfarter till parkeringsplatserna markerade i gult, och även in/utfarter till Artillerigatan 11 och 13.

Metallblock kommer att läggas ut så snart som möjligt så att man kan passera utgrävningarna, men har ni möjlighet att parkera på andra platser under dessa två dagar så kan det vara ett smidigare alternativ.