Region Östergötland har tecknat ett 5-årigt avtal om att hyra ca 850 kvm specialanpassade lokaler hos oss på Garnisonen. Lokalerna ska användas för Region Östergötlands Logopedimottagning och inflyttning är planerad till oktober.

Lokalerna har under sommaren anpassats efter hyresgästens behov och omfattar nu både undersöknings- och behandlingsrum, kontor och personalutrymmen.

På Logopedmottagningen arbetar man med att förbättra människors kommunikativa förmåga genom att utreda och behandla patienter med olika kommunikationssvårigheter. Det kan till exempel handla om att utreda, diagnostisera och behandla olika typer av röst-, tal-, språk- eller ät/sväljstörningar.

Region Östergötland är redan i dag en mycket uppskattad hyresgäst på Garnisonsområdet, där de sedan tidigare bedriver en rad olika verksamheter.

”Från Intea- Garnisonsfastigheters sida är vi stolta över hur vårt samarbete med Region Östergötland har fördjupats genom åren och att vi har fått förtroendet att fortsätta vårt nära samarbete”, säger Johan Elwing, vd Garnisonsfastigheter Linköping.

Vi välkomnar Logopeden till området och hoppas att de ska trivas i sina nya lokaler!