Kontaktinformation

Allmänna frågor: info@garnisonsfastigheter.se

Post- och besöksadress:
Intea Garnisonen AB
Brigadgatan 26
587 58 Linköping

Organisationsnummer:
556547-8756

Fakturaadresser
Postadress (vid fysisk faktura):
FE1001-111 Scancloud
831 90 Östersund

GLN (vid elektronisk faktura):
7365565478750

Mailadress (vid PDF faktura):
i4a1-garnisonsfastigheter@pdf.scancloud.se

Garnisonsfastigheter AB

Kontakta våra medarbetare

Örjan Angelöv och Joakim Karlsson är våra tekniska förvaltare som har hand om drift och skötsel av husen. Båda två har teoretisk utbildning och lång praktisk erfarenhet inom fastighetsdrift och är väl insatta i husen på området.

Har ni frågor angående era lokaler eller är i behov av mindre lokalförändringar så kan de vara behjälpliga med det.

Örjan Angelöv

Örjan Angelöv

Teknisk förvaltare

Tel: 013-35 99 67
Mob:0703-01 30 89
orjan@garnisonsfastigheter.se
Joakim Karlsson

Joakim Karlsson

Teknisk förvaltare

Tel: 013-35 99 63
Mob: 0703-12 55 25
joakim@garnisonsfastigheter.se
Magnus Ohlsson

Magnus Ohlsson

Fastighetstekniker

Magnus är husansvarig fastighetsskötare hos oss på Garnisonen och fungerar som ett starkt stöd åt våra tekniska förvaltare.
Magnus tar ett stort ansvar för att åtgärda felanmälningar och spenderar mycket tid ute i husen hos våra hyresgäster.

Tel: 013-35 99 64                                                           Mob: 0730-68 03 50                                 magnus@garnisonsfastigheter.se

Jonathan Lindblom

Jonathan Lindblom

Fastighetstekniker

Jonathan är husansvarig fastighetsskötare hos oss på Garnisonen. Han har erfarenhet som både rörmokare och elektriker, och med sin breda och gedigna kompetens fungerar han som ett starkt stöd åt våra tekniska förvaltare.
Jonathan tar ett stort ansvar för att åtgärda felanmälningar och spenderar mycket tid ute i husen hos våra hyresgäster.

Tel: 013-35 99 61
Mob: 0703-01 25 69
jonathan@garnisonsfastigheter.se

Johan Elwing

Johan Elwing

VD

Johan är VD för Intea Garnisonen AB och har arbetat på Garnisonen sedan 2012.         

Johan har det övergripande ansvaret för Garnisonens fastigheter och överser förvaltningen av området.

Tel: 013-35 99 65
Mob:0703-47 47 37
johan@garnisonsfastigheter.se

Jenny Forsman

Jenny Forsman

Projektledare

Jenny arbetar med hela Intea koncernens nybyggnadsprojekt och ombyggnationer, men har sin huvudsakliga arbetsplats här hos oss på Garnisonen i Linköping.

Tel: 013 -35 99 66                                                          Mob: 0733-73 76 90                              jenny.forsman@intea.se                                                                                                                                                             

 

 Gustav Tidman

Gustav Tidman

Projektledare

Gustav arbetar med hela Intea koncernens nybyggnadsprojekt och ombyggnationer, men har sin huvudsakliga arbetsplats här hos oss på Garnisonen i Linköping.

Mob: 0706-12 64 59
gustav.tidman@intea.se