Glädjekällan är en daglig verksamhet med musikinriktning som drivs av Medborgarskolan.
Musiken är utgångspunkten och deltagande ska bidra till social träning samt delaktighet i samhället. (Källa: www.linkoping.se)

Linköpings Ekopark är en ideel förening som arbetar för att
naturreservatet Tinnerö Eklandskap (delar av fd militära övningsfältet) i Linköping ska bli bevarat
och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde.
(Källa: www.linkopingsekopark.eu)

 

Vi är mycket glada att kunna bidra till dessa två verksamheter under 2012.