Återvinning

På Garnisonsområdet har vi två återvinningsstationer. På Brigadgatan 10 finns den ena där ni bland annat kan återvinna kartong, wellpapp, glas, lysrör och batterier. Kontakta oss för att ta del av koden som ni behöver för att få tillgång till denna station.

Utomhus på Brigadgatan 23 finns även en mindre återvinningsstation där våra hyresgäster bland annat kan lämna hushållsavfall och glas för återvinning.

Kom ihåg att det är vårt gemensamma ansvar att hålla det snyggt på våra återvinningstationer. Vid sopkärlen finns det anvisningar om vad som får slängas var, och avfallet måste sorteras enligt dessa anvisningar.