Information från projektledare Niklas Hallkvist:

Tisdagen den 28 maj till onsdagen den 29 maj kommer vi på området öster om Livgrenadjärmässen på Brigadgatan 8 genomföra s k geotekniska undersökningar. Syftet är att undersöka hur marken och berggrunden ser ut inför kommande byggnation. Arbetet medför ett visst buller som vi inte kan dämpa vid källan:

• Jordbergsondering, vilken ger information om blockförekomst samt djup till berg, är ett stort borr som låter rätt mycket men inte så länge.

• Hejarsondering, vilken ger information om jordens lagringstäthet, är som en mindre pålkran där en s k hejare slås ner. Här är det slagen som ger ett oljud ifrån sig.

Givetvis tycker vi inte om att störa någon med det är ett jobb som måste utföras så vi ber om er förståelse. Tack!

Niklas Hallkvist

Projektledare

Mobil: 070-525 17 00