Ett rykande färskt nummer av Garnizonen har du här!
I detta nummer kan du läsa om vårt kommande större projekt då Trafikverket samlokaliserar sin verksamhet här på Garnizonen, om nya och gamla hyresgäster och hur vi arbetar för att förbättra miljön.
Trevlig läsning och glad sommar!

Klicka på bilden för att öppna Garnizonen.