Den Europeiska Trafikantveckan äger rum den 16 – 22 september varje år. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.


Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Här kommer en inbjudan från Linköpings kommun, som den 17:e september besöker Garnisonsområdet.