Den 19/12står Blodbussen på området igen.

När?
Fredagen den 19/12, kl. 9.00 – 14.30

Var?
Vid Brigadgatan 2, mitt på området (gamla I4-vakten).

www.geblod.nu