Under v.31 kommer avspärrningar att sättas upp inför ett grävningsarbete på parkeringen vid Brigadgatan 2 samt Brigadgatan 4-6. Arbetet kommer att pågå cirka 4 veckor mellan perioden v.32 – v.35. Detta medför att delar av parkeringen vid ovan nämnda adresser kommer hållas avspärrad under pågående arbete.