From denna vecka (v.20) kommer vi att, inom ramen för vårt planerade underhåll, påbörja byte av taket på Brigadgatan 10.

Det medför att infarten från Regementsgatan in till området, mellan Brigadgatan 8 och 10, alltså mellan Trafikverket och Livgrenadjärmässen, kommer att vara avstängd eftersom byggnadsställningar kommer stå uppförda inom detta område.

Takbytet planeras att hålla på fram till början av juni.