Under nästa vecka kommer vi påbörja arbetet med att rensa hängrännor på området. Man kommer att använda sig av en skylift, vilket kan medföra lokalt begränsad framkomlighet i närheten av husen i samband med detta. Arbetet kommer ske löpande under kommande veckor.